Nyhetsarkiv

Vad gäller för Julklappar och andra gåvor? 


När en arbetsgivare ger en anställd en gåva är den normalt skattepliktig enligt Skatteverkets regler. Det finns dock några undantag och det är julgåvor,minnesgåvoroch jubileumsgåvor. Dessa gåvor är nämligen skattefria om marknadsvärdet inklusive moms understiger ett visst belopp. Marknadsvärdet är det pris som varan eller tjänsten hade kostat om den anställda själv hade köpt den. Arbetsgivarens kostnader för att administrera gåvan ingår inte i gåvans värde. Inte heller eventuell transport- eller fraktkostnad av gåvan räknas till dess värde.


Skattefriheten gäller alla typer av gåvor förutom pengar. Till pengar räknas även checkar och presentkort som kan bytas mot pengar. Presentkort som löses in mot en vara eller tjänst räknas därmed inte som pengar, och räknas därför som skattefri gåva.


Gåvobeloppen är så kallade gränsbelopp (nedan avser 2022), vilket innebär att hela gåvan ska beskattas om värdet överstiger de angivna beloppen.

  • En julgåva är skattefri om marknadsvärdet är mindre än 500 kronor inkl moms

  • En jubileumsgåva är skattefri om värdet är mindre än 1 500 kronor inkl moms

  • En minnesgåva är skattefri om värdet är mindre än 15 000 kronor inkl moms
    Utöver beloppsgränserna behöver andra krav uppfyllas för att respektive gåva ska vara skattefri.


Julklappar till anställda för inkomstår 2022 är alltså skattefria om marknadsvärdet är mindre än 500 kronor inklusive moms. Att julgåvor är skattefria under ett visst belopp betyder helt enkelt att arbetsgivaren inte betalar arbetsgivaravgifter på gåvorna, samt att den ingående momsen är avdragsgill. Det innebär också att den anställde inte förmånsbeskattas för gåvan.

Andra regler som gäller för julgåvor till anställda är att gåvan måste ges till alla anställda eller till en större grupp av alla anställda. De anställda behöver dock inte få en likadan julgåva, men marknadsvärdet ska vara det samma. Gåvan får inte heller vara kontanter eller presentkort som kan bytas mot kontanter. Presentkort som kan bytas in mot en vara eller tjänst räknas dock som en avdragsgill julgåva.

Den som är anställd i sitt eget aktiebolag får ta emot en skattefri julgåva även om det inte finns fler anställda i bolaget. En enskild näringsidkare kan ge sina anställda julgåvor, men kan inte ge sig själv en julgåva.


Förslag på julklappar

Det finns inget krav på att en arbetsgivare ska ge sina anställda en julgåva, men det kan vara ett bra sätt att visa sin uppskattning. Presentkort som kan lösas in mot en vara eller tjänst är ofta en bra julgåva, liksom olika typer av delikatesskorgar eller biobiljetter. En arbetsgivare kan också välja att skänka en summa till ett välgörande ändamål. Tänk dock på att om en anställd önskar ge motsvarande summa för julgåvan till en ideell organisation ska gåvan beskattas.


Gåvor till kunder

Julgåvor till kunder är normalt inte avdragsgilla. Mindre och enklare representations- och reklamgåvor som har direkt anknytning till bolagets verksamhet kan dock vara avdragsgilla om värdet understiger 300 kronor.


Vad gäller för jubileumsgåva?

Gåvan ges till en anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum, och så vidare. En skattefri jubileumsgåva kan alltså först ges i samband med företagets 25-årsjubileum, och inte oftare än i 25-årsintervaller.


Vad gäller för minnesgåva?

Gåvan kan enligt Skatteverket ges skattefritt till en varaktigt anställd (en anställning om minst sex år) under någon av följande förutsättningar:

  • Den anställde uppnår en viss ålder (jämna födelsedagar från och med att den anställde fyller 50 år).

  • Efter en längre tids anställning (minst 20 år).

  • När anställningen upphör.

Varje anställd kan få skattefria minnesgåvor från samma arbetsgivare vid högst två tillfällen, och ett av dessa två tillfällen måste i så fall vara när anställningen upphör.

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket senast den 1 februari 2018. Dessutom ska nystartade företag och föreningar anmäla verklig huvudman inom fyra veckor.

Läs mer och anmäl på Bolagsverkets hemsida, här.