Om

Om företaget

Jag som driver Helminas Redovisning AB heter Jessica Johansson.

Jag har kontoret beläget i Hålta mellan Kungälv och Marstrand på västkusten. Jag är Auktoriserad Redovisningskonsult genom branchorganisationen SRF.

Bolaget bildades under 2014, då jag tog steget från anställd på revisionsbyrå till egen redovisningsbyrå.

På fritiden är jag på olika sätt involverad i föreningslivet i Kungälv, både för egen del och genom barnens aktiviteter.

Vill du också ta steget till egen företagare? Jag kan hjälpa dig.

Auktorisation enligt SRF konsult

Genom att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult får du rätt kompetens, effektiva kvalitetssäkrade rutiner, flerårig erfarenhet och en naturlig rådgivare som fungerar som företagets bollplank i frågor som rör ekonomi, administration och företagande.

En Auktoriserad Redovisningskonsult har högt förtroende på marknaden – hos exempelvis myndigheter, banker och andra kreditgivare. Via din Auktoriserade Redovisningskonsult skapar du också bättre förutsättningar för ditt företags förtroende på marknaden.

Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter® och redovisningsföretag arbetar enligt gällande

branschstandard, Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Rex baseras på nordiska

principer för redovisningstjänster och ersätter från januari 2018 den tidigare Reko-standarden.


Rex tillämpas för att skapa hög kvalitet i uppdragen enligt konceptet ”rätt från början”.